skola1

Статут школе - фајл за преузимање.

Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика - фајл за преузимање.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика - фајл за преузимање.

Правила понашања у школи - фајл за преузимање.

Пословик о раду Школског одбора - фајл за преузимање.

Пословник о раду Савета родитеља - фајл за преузимање.